Hội nghị - Hội thảo

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế rất quan trọng. Đối với ngành y tế, ứng dụng công nghệ thông tin phải được coi là nhiệm vụ trọng điểm. Đối với ngành công nghệ thông tin, phải coi ứng ...

05/12/2016

Ngành y tế cần coi việc ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 15- 1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành y tế lần thứ VII, với chủ đề "ứng dụng CNTT trong tư vấn, khám chữa bệnh từ xa và dịch vụ công trực ...

05/12/2016