Thông tin dược liệu

Các yếu tố chất lượng chính để thuốc thảo dược Trung Quốc vào thị trường EU

Thuốc thảo dược Trung Quốc (CHM) có những ưu điểm độc đáo trong phòng và điều trị bệnh được thế giới công nhận rộng rãi. Ngày càng có nhiều CHM trở nên phổ biến trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc kiểm soát chất lượng các CHM là một vấn đề quan trọng để chúng được chấp nhận và công nhận trên thị trường quốc tế. Đánh giá này chủ yếu tập trung vào các yêu cầu chất lượng đối với CHM để vào thị trường Liên minh Châu Âu (EU). Cả các quy định và kiểm soát chất lượng của Trung Quốc và Châu Âu đều được so sánh. Thứ nhất, hệ thống quản lý dược phẩm của EU và các quy định liên quan đã được xem xét. Thứ hai, các yếu tố chính của việc kiểm tra chất lượng CHM, bao gồm thuốc thảo dược, cao chiết và sản phẩm của Trung Quốc được so sánh với các sản phẩm thuốc thảo dược, cao chiết và sản phẩm của Châu Âu tại thị trường EU. Sau đó, ba lộ trình đăng ký chính cho các sản phẩm dược liệu bao gồm các sản phẩm dược liệu của Trung Quốc vào EU đã được giới thiệu. Hơn nữa, vị trí pháp lý của hạt thuốc cổ truyền Trung Quốc ở EU cũng đã được thảo luận. Thông qua việc so sánh các yếu tố chất lượng chính đối với CHM ở Trung Quốc và EU, các điểm tương đồng và khác biệt về các yêu cầu và quy định chất lượng được đề cập, từ đó cung cấp thông tin tham khảo cho sự phát triển CHM vào thị trường EU.

 

(Nguồn tin: Theo Mei Wang; Chin Med, 2022 Feb 22;17(1):29)

tResourceLoader>