Thông tin dược liệu

Triển vọng thị trường dầu thảo mộc

Trên cơ sở loại sản phẩm, thị trường dầu thảo mộc toàn cầu được phân chia thành năm loại: húng quế, bạc hà, dầu thảo mộc cỏ xạ hương, dầu thảo mộc thì là và các loại thảo mộc khác. Trong số các loại sản phẩm của thị trường dầu thảo mộc toàn cầu, lớn nhất là dầu húng quế, chiếm 1.043,5 triệu đô la Mỹ trên thị trường, tương đương 35,8% vào năm 2017 và 1.393,9 triệu đô la Mỹ vào năm 2022, tương đương 37,6% và tốc độ tăng trưởng kép là 6%. Dầu húng quế  đang tăng ở mức 70,1 triệu đô la Mỹ hàng năm trong suốt thời gian dự báo và mức tăng trưởng tuyệt đối này lớn hơn bất kỳ phân khúc nào khác.

Trên cơ sở phương pháp chiết xuất, thị trường dầu thảo mộc toàn cầu được phân thành bốn loại: chưng cất, chiết xuất bằng dung môi, ép thủy lực lạnh và phương pháp chiết xuất khác.

Theo mục đích sử dụng cuối cùng, thị trường dầu thảo mộc được phân khúc thành công nghiệp thực phẩm & đồ uống, công nghiệp dược phẩm, hương liệu, ứng dụng công nghiệp và các ngành công nghiệp khác. Trong đó, phân khúc thực phẩm và đồ uống chiếm tỷ trọng lớn nhất trong năm 2016 và dự kiến ​​sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất ngay cả trong giai đoạn dự báo.

Các yếu tố như tăng tiêu thụ thực phẩm chế biến, thực phẩm đóng gói và doanh số bán bữa ăn sẵn đã tăng lên, do đó đã làm tăng nhu cầu đối với dầu thảo mộc.

Trên cơ sở khu vực, thị trường dầu thảo mộc được phân khúc thành Bắc Mỹ, Tây Âu, Đông Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, ngoại trừ Nhật Bản, Nhật Bản và Trung Đông & Châu Phi. FMI dự báo thị trường dầu thảo mộc Bắc Mỹ sẽ tăng từ 738,5 triệu đô la Mỹ trong năm 2017 lên 939,2 triệu đô la Mỹ vào năm 2022. Điều này thể hiện tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 4,9% từ năm 2017 đến năm 2022

(Nguồn tin: https://www.futuremarketinsights.com/reports/herb-oil-market)