• Không có ảnh
    Viện Dược liệu tham dự Hội nghị Y học cổ truyền, Y học dân gian các nước tiểu vùng sông Mê Kông
    05/09/2019
  • Không có ảnh
    Thông tin luận án tiến sĩ: "Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học cây tiên hạc thảo (Agrimonia pilosa ledeb.var. pilosa) " - NCS. Nguyễn Văn Lĩnh
    25/07/2019