• Không có ảnh
  Hội nghị thanh niên ngành y tế: Phát động đoàn viên tham gia Mạng Y tế Việt Nam
  20/01/2021
 • Không có ảnh
  Chi bộ Khối Chức năng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
  06/01/2021
Lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sỹ (1979-2019)
60 năm thành lập Viện Xem tất cả >>
 • Không có ảnh
  Viện Dược liệu: Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  30/10/2020
 • Không có ảnh
  Thông báo số 1: Mời tham gia Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  30/04/2020