• Không có ảnh
    Công đoàn cơ sở Viện Dược liệu phát động Tuần lễ thể dục thể thao và Chung kết, Trao Giải thi đấu thế thao năm 2024 chào mừng Kỷ niệm 63 năm thành lập Viện Dược liệu (13/4/1961-13/4/2024)
    12/04/2024
  • Không có ảnh
    Viện Dược liệu: Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Dược học
    28/03/2024