30/11/2019
Sáng 30/11, Bộ Khoa học Công nghệ đón nhận huân chương lao động hạng Nhất trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.
  • Không có ảnh
    Viện Dược liệu: Tự hào những thành quả nghiên cứu phục vụ đời sống
    15/11/2019
  • Không có ảnh
    Viện Dược liệu: Tự hào 40 năm đào tạo tiến sĩ cho ngành
    14/11/2019
Lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sỹ (1979-2019)