• Không có ảnh
  Viện Dược liệu tổ chức “Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 và trao bằng tiến sĩ”
  18/11/2021
 • Không có ảnh
  Viện Dược liệu: Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự Vòng 2 và Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 năm 2021
  16/11/2021
Lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sỹ (1979-2019)
60 năm thành lập Viện Xem tất cả >>
 • Không có ảnh
  Cần có chiến lược xây dựng bảo tồn và phát triển dược liệu bền vững
  26/11/2020
 • Không có ảnh
  Viện Dược liệu: Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  30/10/2020