• Không có ảnh
    Viện Dược liệu: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án và thông tin luận án của NCS. Trần Thị Thùy Linh về nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Tu hùng lai, họ Hoa môi
    29/03/2023
  • Không có ảnh
    Lễ mít tinh kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tọa đàm giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc với cán bộ trẻ Viện Dược liệu.
    24/03/2023