Thành tích nổi bật

Hội nghị Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Trong 2 ngày 20-21/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì Hội nghị Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tại thành phố Đà Nẵng. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khai mạc Hội nghị

Chuỗi sự kiện của Hội nghị KH&CN vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XV năm 2019 có 03 Hội nghị: Hội nghị “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ”; Hội nghị “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung Bộ” và Hội nghị giao ban KH&CN vùng lần thứ XV.

Hội nghị khoa học “KH&CN phục vụ phát triển kinh tế biển Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ” dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và Lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng. Nhiều vấn đề quan trọng được bàn luận tại Hội thảo như: thực trạng và triển vọng phát triển kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; các vấn đề đặt ra với KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế biển; quy hoạch phát triển kinh tế biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; khoa học và công nghệ trong phát triển du lịch biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; kết quả nghiên cứu ứng dụng và đề xuất từ các Viện, trường phục vụ phát triển kinh tế biển;…

Đồng thời, Hội nghị khoa học KH&CN phục vụ phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ” dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ KH&CN và Lãnh đạo Bộ Y tế đã tập trung đánh giá về thực trạng và tiềm năng phát triển dược liệu (trên cơ sở chủ trương chính sách về phát triển dược liệu trong khu vực đã và đang triển khai thực hiện); trao đổi các vấn đề KH&CN đặt ra đối với phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung Bộ; các vấn đề cần quan tâm đối với địa phương, các Bộ, ngành; bàn về một số giải pháp, nhiệm vụ KH&CN cụ thể phục vụ cho phát triển dược liệu.

Cùng với đó, Hội nghị giao ban KH&CN vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhằm đánh giá kết quả hoạt động KH&CN của vùng giai đoạn 2017-2019, định hướng hoạt động KH&CN giai đoạn 2019-2021; Trao đổi kinh nghiệm hoạt động KH&CN của các địa phương; các vấn đề KH&CN có tính liên tỉnh, liên vùng. Các nội dung sẽ được tập trung trao đổi như ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sản xuất các sản phẩm theo chuỗi giá trị; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương; xây dựng chính sách cho phát triển KH&CN địa phương…

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Viện trưởng Viện Dược liệu báo cáo tại Hội nghị

Trong khuôn khổ sự kiện, song song với các sự kiện sẽ có các hoạt động hội thao giao lưu các tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XV, Trưng bày giới thiệu các sản phẩm KH&CN của các địa phương trong vùng và các sản phẩm công nghệ của một số Viện, cơ quan nghiên cứu,...

Thứ trưởng Trần Văn Tùng thống nhất và đánh giá cao các nội dung, chương trình của các Hội nghị khoa học diễn ra trong 2 ngày. Thứ trưởng cũng đề nghị các Ban, ngành, Lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và cũng như các tỉnh/thành phố trên cả nước phải khẳng định được vai trò KH&CN thực sự trở thành động lực để đất nước đi lên và doanh nghiệp phải trở thành trung tâm của Hệ thống sáng tạo, có những giải pháp đột phá cả về nhận thức và hành động ... , cũng như các chính sách cho khởi nghiệp.

(Nguồn tin: trì Hội nghị Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ)