Đào tạo luận án Tiến sĩ đang thực hiện

Kết quả buổi bảo vệ Tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Thị PhươngNgày 14/11/2016, Viện Dược liệu đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Thị Phương với đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây Gối hạc (Leea rubraBlume họ Gối hạc Leeaceae)”, chuyên ngành: Dược học cổ truyền -  Mã số: 62.72.04.06, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi và PGS.TS. Phương Thiện Thương.

Nghiên cứu đề tài của NCS. Nguyễn Thị Phương đã được hội đồng khoa học đánh giá tốt và đạt điều kiện yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án chuyên ngành dược học cổ truyền.

 

(Nguồn tin: Viện dược liệu)

tResourceLoader>