Các dự án HTQT

Xây dựng chuỗi cung ứng để phát triển dược liệu

Được sự hỗ trợ tài chính của chính phủ Thụy Sỹ, Viện Dược liệu (Bộ Y tê) và tổ chức Helvetas đã triển khai Dự án “Phát triển các hoạt động Thương mại Sinh học đối với các hợp chất tự nhiên - Biotrade” nhằm hỗ trợ Việt Nam trở thành nhà cung cấp các sản phẩm từ đa dạng sinh học theo các tiêu chuẩn quốc tế. Qua gần 2 năm triển khai thực hiện từ 5/2012 đến nay dự án đã thu được nhiều kết quả thiết thực góp phần trong công tác phát triển dược liệu tại Việt Nam.
Năm 2013, Dự án đã hợp tác chặt chẽ với 4 công ty dược phẩm của Việt Nam bao gồm Traphaco, Nam Dược, Hồng Đài Việt, Dược Hậu Giang để hỗ trợ công ty, người dân và chính quyền địa phương trong việc tác động vào chuỗi giá trị của dược liệu nhằm phát triển bền vững dựa trên áp dụng các tiêu chuẩn, nguyên tắc của Biotrade. Hiện, 03 quy trình sản xuất dược liệu theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt của Tổ chức Y tế Thế giới đã được hoàn thành như quy trình sản xuất Diệp hạ châu của Công ty Hồng Đài Việt, quy trình sản xuất Đinh lăng của công ty Traphaco, quy trình sản xuất Dây thìa canh của Công ty Nam Dược đã được thẩm định để công nhận. Dự án hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm từ dược liệu phục vụ thị trường với các lợi thế cạnh tranh. Trong năm 2013, dự án đã phối hợp với các đối tác tăng cường công tác truyền thông, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, nguyên tắc BioTrade trong các chuỗi giá trị để phát triển dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu.

Họp Ban chỉ đạo dự án Biotrade
Từ ngày 17-18/3/2014, Ban chỉ đạo dự án Biotrade đã họp tại Sapa- Lào Cai để tổng kết các hoạt động năm 2013 và định hướng cho các hoạt động của dự án năm 2014. Kế hoạch trọng tâm của dự án năm 2014 sẽ tiếp tục hỗ trợ chuỗi dược liệu Chè dây của công ty Traphaco và Húng chanh của công ty Dược Hậu Giang hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng theo GACP. Bên cạnh đó, dự án tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền tập trung với các nhóm liên quan đến sản xuất dược liệu, nhất là các cộng đồng, chính quyền địa phươngtrong việc xây dựng phát triển các chuỗi cung ứng dược liệu theo tiêu chuẩn Đạo đức thương mại sinh học (Ethical Biotrade) và GACP-WHO. Dự án thúc đẩy các hoạt động đối thoại để xây dựng chính sách liên quan đến phát triển dược liệu và  hỗ trợ các đối tác tăng cường khả năng tiếp cận thị trường trong và ngoài nước để các sản phẩm từ dược liệu của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh và phát triển trong thời gian tới.

(Nguồn tin: )

tResourceLoader>