Tin tức

Bộ Y tế làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ngày 24/12/2021, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Cục Khoa học và Đào tạo, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục Quản lý Dược, Cục Khám chữa bệnh, Văn phòng Bộ.

Đón tiếp và làm việc với đồng chí Đỗ Xuân Tuyên và Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh Lâm Đồng: Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh,…

 

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi làm việc với đồng chí Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và Đoàn công tác, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo khái quát những thành tựu kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh và định hướng phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng báo cáo kết quả công tác Y tế, công tác phòng chống dịch Covid và thực trạng công tác phát triển dược liệu của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời kiến nghị Bộ Y tế một số vấn đề liên quan đến tăng cường hỗ trợ về thuốc trong phòng chống dịch và mong muốn đẩy mạnh công tác phát triển dược liệu. Đồng chí Nguyễn Minh Khởi - Viện trưởng Viện Dược liệu báo cáo về định hướng phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 và việc triển khai xây dựng Trung tâm nghiên cứu Dược liệu Tây Nguyên đặt tại Đà Lạt. Tây Nguyên là vùng trọng điểm về kinh tế, quân sự và quốc phòng đồng thời nguồn tài nguyên dược liệu của Tây Nguyên rất đa dạng và phong phú với gần 1.700 loài cây thuốc, có nhiều loài đặc hữu, quý, hiếm và có giá trị kinh tế cao. Việc hình thành Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu vùng Tây Nguyên với mục tiêu thúc đẩy phát triển dược liệu tại Lâm Đồng và Tây Nguyên; Tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ và đào tạo về công tác phát triển dược liệu cho vùng và kết nối phát triển dược liệu; Thúc đẩy nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Lâm Đồng và Tây Nguyên; Triển khai các nghiên cứu chuyên sâu, đồng bộ về công tác phát triển dược liệu, khai thác tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng và Tây Nguyên để phát triển kinh tế xã hội cho địa phương và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Khởi – Viện Dược liệu (Bộ Y tế) báo cáo Định hướng phát triển dược liệu vùng Tây Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 và Triển khai Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Tây Nguyên thuộc Viện Dược liệu tại tỉnh Lâm Đồng

Đại diện một số Cục, Vụ, Sở thuộc Bộ Y tế và tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo và đề xuất một số nội dung và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác y tế, công tác phòng chống dịch và công tác phát triển dược liệu của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời các đại biểu nhất trí cao về việc triển khai Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Tây Nguyên đặt tại tỉnh Lâm Đồng.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên và đồng chí Phạm S đã ghi nhận sự đóng góp của ngành Y tế trong thời gian dịch bệnh. Đồng thời UBND tỉnh Lâm Đồng ủng hộ Bộ Y tế thành lập Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Tây Nguyên trực thuộc Viện Dược liệu đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để tăng cường công tác phát triển dược liệu. Giao Viện Dược liệu phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng đề án báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng và trình Bộ Y tế phê duyệt.

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)