Tin tức

Các chi bộ Viện Dược liệu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, 3 chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Dược liệu luôn quan tâm tới công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Trong năm 2019, các chi bộ đã lần lượt tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 03 quần chúng ưu tú: Đ/c Trần Ngọc Thanh (Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội), đ/c Phan Thị Phượng (Chi bộ Các phòng chức năng) và đ/c Lê Thị Kim Vân (Chi bộ Chuyên môn). Ngay sau khi nhận quyết định, các đồng chí là đảng viên mới đã tuyên thệ trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đảng viên đi trước trong Chi bộ đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận như mình. Bên cạnh đó, đồng chí bí thư chi bộ cũng mong muốn các đồng chí được kết nạp sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)