Tin tức

Chi bộ Khối thuốc mới tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Ngay sau khi Chi bộ Khối Nông sinh là đơn vị tổ chức đại hội điểm, đã tổ chức thành công Đại hội vào ngày 26/02/2020, ngày hôm nay 05/3/2020, Chi bộ Khối Nông sinh thuộc Đảng bộ Viện Dược liệu đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ thứ 2 đã tổ chức Đại hội. Đại hội có các đ/c trong thường vụ đảng ủy và các đồng chí là bí thư các chi bộ khác tới dự, phát biểu ý kiến và tặng hoa chúc mừng.

Đại hội của Chi bộ được triển khai trên tinh thần nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đại hội chi bộ Khối thuốc mới đã đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ.

Thông qua Đại hội, chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ...

Đại hội chi bộ đã bầu ra cấp ủy xứng đáng để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2022.

BCH chi bộ Khối thuốc mới ra mắt

BCH nhiệm kỳ cũ và mới chụp ảnh kỷ niệm

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)