Tin tức

Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ - Viện Dược liệu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 06/3/2020, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ - Viện Dược liệu đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. DSCK II. Phạm Ngọc Thơm - Phó Bí thư Đảng bộ, PGĐ Sở Y tế Thanh Hóa dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đảng ủy Viện Dược liệu đã gửi hoa chúc mừng Đại hội.

Theo báo cáo tại Đại hội, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ - Viện Dược liệu luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của cơ quan và đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Chi bộ quan tâm, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức; chú trọng sinh hoạt chuyên đề về công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ không có cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, vi phạm Điều lệ Đảng; không xảy ra tình trạng đảng viên có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Phạm Ngọc Thơm - Phó Bí thư Đảng bộ, PGĐ Sở Y tế Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã có những chuyển biến tích cực, góp phần phòng ngừa vi phạm, tăng cường sự lãnh đạo của chi ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong chi bộ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Đồng chí Phạm Ngọc Thơm - Phó Bí thư Đảng bộ, PGĐ Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Thơm - Phó Bí thư Đảng bộ, PGĐ Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị Chi bộ Vụ 10 cần lãnh đạo đơn vị tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đơn vị; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Viện về công tác chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu.

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi ủy nhiệm kỳ mói sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong thời gian tới.

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)