Tin tức

Chi bộ khối Chức năng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 09/3/2020, Chi bộ khối chức năng đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ cuối cùng trong 3 chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Dược liệu hoàn thành công tác tổ chức Đại hội.

Đại biểu khách mời tặng hoa chào mừng Đại hội

Đ/c Phạm Thanh Huyền - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ vẫn được thực hiện chu đáo, ngắn gọn và hiệu quả. Báo cáo chính trị tập trung, cô đọng và súc tích, nêu bật được nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự thực hiện đúng theo quy định và chú trọng chất lượng, số lượng cơ cấu hợp lý. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, gắn bó và ý thức trách nhiệm cao trong mỗi đảng viên, chi bộ khối Chức năng đã luôn cố gắng phấn đấu và được tổ chức Đảng cấp trên công nhận là tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ khối chức năng luôn đề xuất tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy: Triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng các nghị quyết chuyên đề thực hiện nhiệm vụ trọng tâm khác... Tại mỗi vị trí công tác, từng đảng viên của Chi bộ đã phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được phân công; luôn là một tấm gương trong đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và ý thức chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chi ủy Chi bộ khối chức năng mới ra mắt

Thường vụ Đảng ủy và Chi ủy nhiệm kỳ cũ, mới 

Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ, xem xét lựa chọn 03 đồng chí đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội hội Chi bộ khối chức năng thành công sẽ tạo tiền đề để tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện Dược liệu diễn ra trong năm 2020.

Đảng viên Chi bộ khối chức năng 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)