Tin tức

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Viện Dược liệu năm 2018

Nhằm tổng kết lại hoạt động trong năm qua và đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt động trong năm 2019, sáng ngày 28/12/2018, Viện Dược liệu đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ viên chức tại 3B Quang Trung, Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, đại diện Trạm trồng cây thuốc Sa Pa, Trung tâm nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ, Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị đã bầu 3 đồng chí: PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi, PGS.TS. Lê Việt Dũng, ThS. Đỗ Thị Phương vào Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị.

Đồng chí PGS.TS. Lê Việt Dũng đã thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Viện Dược liệu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Nhìn chung, Viện đã hoàn thành kế hoạch năm 2018 đề ra và kết quả đạt được có bước tiến đáng kể so với năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực: Bộ máy của Viện đã được duy trì và ổn định. Nguồn nhân lực đang từng bước được nâng cao chất lượng. Năm 2018 Viện đã có 10 NCV được thăng hạng từ hạng III lên hạng II, trong đó 02 cán bộ được đặc cách lên hạng II. Có 2 CCVC được công nhận học hàm Phó giáo sư. Hoạt động nghiên cứu khoa học đang có chiều hướng tăng về chất lượng và số lượng. Tổng số đề tài các cấp tăng 15,68%, nhiệm vụ thường xuyên tăng 11,76% so với năm 2017. Năm 2018 số công trình công bố tiếp tục được duy trì so với các năm trước đây với tổng số 99 bài báo (82 trong nước và 17 quốc tế). Trong đó, công bố quốc tế tăng lên so với năm 2017 (tăng 4 bài) và được đăng ở các Tạp chí có uy tín trên thế giới. Mối quan hệ hợp tác của Viện với các đối tác nước ngoài liên tục được duy trì và ngày càng mở rộng, giúp tăng cường trao đổi đào tạo cán bộ và đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học cũng như tạo điều kiện để Viện tiếp cận với các nguồn đầu tư lớn từ bên ngoài. Các công tác khác của Viện đều hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi - Viện trưởng biểu dương những cố gắng của toàn thể cán bộ viên chức của Viện đẫ hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động năm 2018. Trên tinh thần trao đổi, thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của Viện, Viện trưởng đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cán bộ viên chức đại diện cho các khoa, phòng, trung tâm, các đơn vị trực thuộc Viện đồng thời cũng đề ra những yêu cầu để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Viện trong thời gian tới như: Thực hiện cơ chế khoán đến từng vị trí việc làm, phát triển các nhóm nghiên cứu, hình thành những nhóm nghiên cứu mạnh, đưa ra cơ chế để khuyến khích, tạo động lực cho các cán bộ viên chức trong viện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và nâng cao đời sống. Trong phong trào thi đua năm nay, nhiều tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích và đóng góp vào kết quả các hoạt động của Viện: 04 tập thể và 09 cá nhân được Bộ Y tế khen thưởng, 07 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 10 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 19 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 122 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 33 cá nhân được tuyên dương.

 

 Kết luận hội nghị: Đồng chí PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi - Viện trưởng tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất giữa Ban Giám đốc, Đảng uỷ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chức năng với các đơn vị chuyên môn, các đoàn thể  sẽ là điều kiện thuận lợi cho những nhân tố tích cực trong công chức viên chức toàn đơn vị hướng tới nhiệm vụ mới và thắng lợi mới trong năm 2019.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)