Tin tức

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Viện Dược liệu năm 2019

Ngày 27/12/2019, Viện Dược liệu đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ viên chức tại 3B Quang Trung, Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, đại diện Trạm trồng cây thuốc Sa Pa, Trung tâm nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ... Hội nghị đã bầu 3 đồng chí: PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi, PGS.TS. Lê Việt Dũng, ThS. Đỗ Thị Phương vào Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị.

PGS.TS. Lê Việt Dũng - Viện phó tổng kết hoạt động Viện

Đồng chí PGS.TS. Lê Việt Dũng đã thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Viện Dược liệu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Nhìn chung, Viện đã hoàn thành kế hoạch năm 2019 đề ra và kết quả đạt được có bước tiến đáng kể so với năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực: Bộ máy của Viện đã được duy trì và ổn định. Nguồn nhân lực đang từng bước được nâng cao chất lượng. Năm 2019, Viện đã thực hiện 202 đề tài, dự án và nhiệm vụ KHCN các cấp. Số lượng công trình công bố trong năm 2019 là 105 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, các cán bộ khoa học của Viện luôn tích cực tham gia báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước. Các công tác khác như công tác quản lý hoạt động KHCN, công tác đào tạo, công tác hợp tác quốc rtees luôn được chú ý đẩy mạnh, đặc biệt là chú trọng vào công tác tư vấn phát triển dược liệu và thực hiện nhiệm vụ Bộ Y tế giao... Mối quan hệ hợp tác của Viện với các đối tác nước ngoài liên tục được duy trì và ngày càng mở rộng, giúp tăng cường trao đổi đào tạo cán bộ và đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học cũng như tạo điều kiện để Viện tiếp cận với các nguồn đầu tư lớn từ bên ngoài. Các công tác khác của Viện đều hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi - Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi - Viện trưởng biểu dương những cố gắng của toàn thể cán bộ viên chức của Viện đã hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động năm 2019. Trên tinh thần trao đổi, thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của Viện, Viện trưởng đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cán bộ viên chức đại diện cho các khoa, phòng, trung tâm, các đơn vị trực thuộc Viện đồng thời cũng đề ra những yêu cầu để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Viện trong thời gian tới. như: Đưa ra cơ chế để khuyến khích, tạo động lực cho các cán bộ viên chức trong viện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và nâng cao đời sống. Trong phong trào thi đua năm nay, nhiều tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích và đóng góp vào kết quả các hoạt động của Viện: Tập thể Viện đã được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2018; Bên cạnh đó, tập thể Viện và 07 đơn vị nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 03 tập thể và 03 cá nhân nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế, 06 cá nhân nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 01 cá nhân được Bằng khen “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”...; ngoài ra, tại Viện đã xét các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và Tuyên dương cho các cán bộ có thành tích trong năm qua.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021 gồm 05 thành viên.

ThS. Đỗ Thị Phương, trưởng phòng Tổ chức cán bộ đọc Quyết định khen thưởng

Kết luận hội nghị: Đồng chí PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi - Viện trưởng tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất giữa Ban Giám đốc, Đảng uỷ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chức năng với các đơn vị chuyên môn, các đoàn thể sẽ là điều kiện thuận lợi cho những nhân tố tích cực trong công chức viên chức toàn đơn vị hướng tới nhiệm vụ mới và thắng lợi mới trong năm 2020.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)