Tin tức

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Viện Dược liệu

Sáng 15/7/2020, Viện Dược liệu tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự hội nghị có Ban giám đốc, trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức của Viện.

Tại Hội nghị, TS. Hoàng Diệu Linh – Phó phòng Khoa học &  Đào tạo đã trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tính đến ngày 30/6/2020, toàn Viện có 207 công chức, viên chức và hợp đồng lao động, trong đó công chức, viên chức là 191 người, hợp đồng lao động là 16 người. Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2020 các công tác của Viện đang triển khai theo kế hoạch đề ra: số đề tài dự án các cấp đang thực hiện là 171; số lượng công trình công bố của Viện là 44 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, trong đó, công bố trong nước là 34 (chiếm 77,28%) và công bố quốc tế là 10 (chiếm 22,7%). Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid 19, Viện vẫn triển khai các hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế, tổ chức, thông tin xuất bản, hậu cần và sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi ghi nhận các thành tích của Viện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 đồng thời tuyên dương những tập thể, cá nhân, đặc biệt là các cán bộ chủ chốt đã có những đóng góp quan trọng  trên các lĩnh vực hoạt động của Viện trong tình hình hiện tại. Để đáp ứng tốt các yêu cầu của xã hội, Viện trưởng đề nghị toàn bộ cán bộ viên chức cần thay đổi, nâng cao nhận thức trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, khuyến khích sự nỗ lực, cống hiến của các cá nhân vì sự phát triển của cả tập thể Viện Dược liệu. Thời gian tới, cần thực hiện tốt công tác đào tạo, quy hoạch và kiện toàn cán bộ lãnh đạo, có cơ chế thu hút nhân tài, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh; Khuyến khích các đóng góp của cán bộ làm tăng giá trị gia tăng cho các hoạt động Khoa học Công nghệ của Viện thông qua đổi mới, sáng tạo; Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tích cực đề xuất các nhiệm vụ cấp Quốc gia, Bộ, tỉnh và tương đương trong lĩnh vực điều tra, nghiên cứu và phát triển dược liệu, tạo ra các sản phẩm từ dược liệu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, khắc phục những mặt còn hạn chế, toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Viện Dược liệu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện năm 2021.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)