Tin tức

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 của Viện Dược liệu

Đ/c Nguyễn Văn Giáp giới thiệu chương trình

Nhằm đánh giá hoạt động công tác Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Viện Dược liệu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 vào chiều ngày 11/7/2019. Tham dự hội nghị có Đảng uỷ, Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

PGS.TS. Phạm Thanh Huyền - Phó bí thư Đảng bộ báo cáo sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019

Thay mặt Đảng uỷ, đồng chí PGS.TS. Phạm Thanh Huyền - Phó bí thư Đảng bộ đã báo cáo sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019. Hiện tại, Đảng bộ có 50 Đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ, Ban giám đốc, toàn Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn duy trì ổn định về tổ chức, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Viện, cụ thể đã thực hiện tốt về chính sách cho cán bộ, công tác thi đua khen thưởng. Làm tốt công tác tuyển dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc; Tập trung chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung và xây dựng các quy chế, định mức, từng bước phù hợp với yêu cầu thực tế. Đổi mới quy chế Quản lý khoa học và Đào tạo nhằm khuyến khích cán bộ nghiên cứu nâng cao chất lượng và tăng thu từ hoạt động Khoa học công nghệ. Đặc biệt là công tác tăng cường nguồn đầu tư thực hiện nhiệm vụ KHCN và chú trọng các nhiệm vụ phát triển các sản phẩm; đầu tư trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản nhằm tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ yên tâm công tác. Thống nhất chủ trương trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm khai thác tối đa cơ sở vật chất, hướng tới tăng thu bền vững.

Ngoài những thuận lợi và kết quả đạt được nêu trên vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong xây dựng cơ chế đồng bộ, kiện toàn đội ngũ cán bộ và tác động của cơ chế thị trường lên tư tưởng cũng như hoạt động của viện.

Bí thư Đảng uỷ - PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi phát biểu 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ - PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi đã ghi nhận sự cố gắng của toàn bộ Đảng viên của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2019. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi với các ý kiến tập trung vào các vấn đề trọng tâm như công tác đào tạo và phát triển nhân lực, cơ chế tài chính trong hoạt động nghiên cứu khoa học và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Tất cả Đảng viên và người lao động trong quá trình công tác phải đặt lợi ích, hiệu quả tập thể lên trên hết, đồng thời phải nêu cao tinh thần về văn hoá nêu gương, trách nhiệm và hiệu quả. Kết luận Hội nghị Đồng chí Bí thư yêu cầu  Ban chấp hành Đảng bộ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiếp tục triển khai các hoạt động hiệu quả trong thời gian vừa qua; trong thời gian sắp tới khi tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc phải lựa chọn những nhân sự tiêu biểu có nhiều đóng góp cho Viện vào Chi uỷ các Chi bộ, vào Ban chấp hành Đảng bộ. Từng đảng viên phải đấu tranh với cái cũ, lỗi thời, nuôi dưỡng cái mới, tiến bộ, tích cực để thúc đẩy sự phát triển của Viện. Công tác sơ kết, tổng kết mỗi một giai đoạn phải đánh giá đúng năng lực, hiệu quả hoạt động của người lao động và của Viện. Tất cả những yêu cầu trên đều nhằm tạo môi trường làm việc lành mạnh, ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng niềm tin cho xã hội và cơ quan quản lý đối với Viện Dược liệu.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)