Tin tức

Khối Thi đua số 9 thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam ký giao ước thi đua năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-CĐYT ngày 12/3/2020 của Công đoàn Y tế Việt Nam v/v hướng dẫn hoạt động Khối thi đua các công đoàn trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam; Quyết định số 41/QĐ-CĐYT ngày 24/2/2020 v/v sắp xếp lại khối thi đua các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam; Quyết định số 49/QĐ-CĐYT ngày 03/3/2020 v/v chỉ định khối trưởng khối phó Khối thi đua CĐYT Việt Nam năm 2020, hôm nay, ngày 15/10/2020, Công đoàn cơ sở Viện Dược liệu đã tổ chức Lễ ký Giao ước thi đua Khối thi đua số 9 năm 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Giáp, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Dược liệu

khai mạc Lễ ký kết Giao ước thi đua

Tới dự Lễ ký Giao ước thi đua có đ/c Phạm Thanh Bình, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đ/c Nông Thị Bích Hằng, Ủy viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Công đoàn Y tế Viêt Nam; 13 đ/c Chủ tịch/Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối Thi đua số 9 và các đ/c Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Viện Dược liệu.

Đ/c Đỗ Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Dược liệu - Khối trưởng khối Thi đua số 9 phát biểu chào mừng và thông qua chương trình

Sau lời phát biểu chào mừng, đ/c Đỗ Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Dược liệu - Khối trưởng khối Thi đua số 9 đã thông qua chương trình hoạt động của khối thi đua số 9 và Giao ước thi đua năm 2020, triển khai kế hoạch Giao hữu bóng đá giữa các đơn vị...

13 đơn vị ký Giao ước thi đua

Lễ Ký giao ước thi đua diễn ra trang trọng và ấm áp. Phát biểu tại Lễ ký giao ước, đ/c Phạm Thanh Bình đặc biệt nhấn mạnh tới việc thực hiện dân chủ thông qua việc Công đoàn cơ sở sẽ đứng ra tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức, Hội nghị này thể hiện rõ nhất tính dân chủ trong môi trường làm việc tại các đơn vị.

Đ/c Phạm Thanh Bình,.Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu

Đ/c cũng đề nghị các đơn vị trong khối bám sát nội dung giao ước thi đua đã ký kết, phát động thi đua và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước ở đơn vị mình để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của ngành trong thời gian tới, biến các đặc thù riêng của Khối trở thành lợi, quyết tâm giành thắng lợi vượt trội trong toàn khối.

 

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)