Tin tức

Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế ngày 10/01/2023

Nhấn vào đây tải file chi tiết đính kèm.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)