Tin tức

Thông báo buổi bảo vệ luận án cấp Viện về loài Chloranthus japonicus Sieb. của NCS. Đỗ Thị Oanh

Đề tài:  “Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Chloranthus japonicus Sieb. ở Việt nam”

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 9720206

 

 

 

NCS. ĐỖ THỊ OANH

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:      8 giờ 30 ngày 24 tháng 01 năm 2019

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:        Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                             Số 3B Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội  

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)