Tin tức

Thông tin luận án: "Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Chloranthus japonicus Sieb. ở Việt Nam", NCS. Đỗ Thị Oanh

 

Tóm tắt luận án, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Việt, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Anh, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Việt, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Anh, tải file tại đây.

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)