Tin tức

Viện Dược liệu: Thông báo tuyển dụng năm 2021

 BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:  223/TB-VDL

                      Hà Nội, ngày   09   tháng  3  năm 2021

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021                                                                  

 

Viện Dược liệu - Bộ Y tế

Cần tuyển dụng 44 viên chức theo hình thức xét tuyển vào các vị trí:

I. Số lượng tuyển dụng:

1. Tại Hà Nội: 25 viên chức

- Nghiên cứu viên (NCV) có trình độ Dược sỹ đại học trở lên: 10 người làm việc

+ 02 NCV NC Dược lý sinh hóa làm việc tại Khoa Dược lý sinh hóa;

+ 02 NCV NC Phân tích tiêu chuẩn làm việc tại Khoa Hóa phân tích tiêu chuẩn;

+ 01 NCV NC Quy trình công nghệ chiết xuất làm việc tại Khoa Công nghệ chiết xuất;

+ 05 NCV NC Bào chế và chế biến làm việc tại Khoa Bào chế - Chế biến;

- Nghiên cứu viên có trình độ Kỹ sư/Cử nhân hóa học/Hóa dược/Kỹ thuật hóa học/Công nghệ thực phẩm trở lên: 02  người làm việc

+ 02 NCV NC Quy trình công nghệ chiết xuất làm việc tại Khoa Công nghệ chiết xuất, có trình độ Kỹ sư/Cử nhân Hóa học/Kỹ thuật hóa học/Công nghệ thực phẩm trở lên;

- Nghiên cứu viên có trình độ Cử nhân sinh học/Công nghệ sinh học trở lên: 04 người làm việc

+ 03 NCV NC Tài nguyên dược liệu làm việc tại Khoa Tài nguyên dược liệu;

+ 01 NCV NC Công nghệ sinh học làm việc tại Trung tâm nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu quốc gia.

- Nghiên cứu viên có trình độ Kỹ sư Lâm học trở lên: 01 người làm việc

+ 01 NCV NC Tài nguyên dược liệu làm việc tại Khoa Tài nguyên dược liệu;

- Nghiên cứu viên có trình độ Kỹ sư nông học trở lên: 05 người làm việc

+ 01 NCV NC Bảo vệ thực vật làm việc tại Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, có trình độ kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Bảo vệ thực vật;

+ 01 NCV NC Khoa học cây trồng làm việc tại Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, có trình độ kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Khoa học cây trồng/Khoa học cây dược liệu;

+ 01 NCV NC Khoa học cây trồng làm việc tại Trung tâm nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu quốc gia, có trình độ kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Khoa học cây trồng/Khoa học cây dược liệu;

+ 02 NCV NC Di truyền và chọn giống cây trồng làm việc tại Trung tâm nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu quốc gia, có trình độ kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Chọn giống cây trồng.

      - 01 Chuyên viên về tổ chức cán bộ/hành chính làm việc tại Phòng Tổ chức hành chính có trình độ Cử nhân Quản trị nhân lực/Hành chính/Luật/Nội vụ/Y tế công cộng trở lên;

      - 01 Chuyên viên về truyền thông/quản trị mạng làm việc tại Trung tâm Thông tin thư viện có trình độ Kỹ sư/Cử nhân Công nghệ/Truyền thông/Báo chí trở lên;

       - 01 Kỹ sư về quản lý trang thiết bị/ Chuyên viên về quản trị vật tư làm việc tại phòng Quản trị và vật tư thiết bị y tế có trình độ Kỹ sư/Cử nhân Điện/Cơ khí/Dược học/Hóa học trở lên.

2. Tại Trạm Nghiên cứu trồng cây thuốc Tam Đảo, Thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc: 03 viên chức

- 02 NCV NC Khoa học cây trồng có trình độ Kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Khoa học cây trồng/Khoa học cây dược liệu;

- 01 NCV NC Di truyền chọn giống cây trồng có trình độ Kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Chọn giống cây trồng.

3. Tại Trung tâm Nghiên cứu dược liệu SaPa, Thị xã SaPa, Lào Cai: 06 viên chức

- 03 NCV NC Khoa học cây trồng/Di truyền chọn giống cây trồng có trình độ Kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Khoa học cây trồng/Khoa học cây dược liệu/Chọn giống cây trồng

- 01 NCV NC Bảo vệ thực vật có trình độ Kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Bảo vệ thực vật;

- 01 NCV NC Tài nguyên dược liệu có trình độ Kỹ sư Lâm học trở lên;

- 01 NCV NC Bảo quản sau thu hoạch có trình độ Kỹ sư chế biến bảo quản sau thu hoạch trở lên.

4. Tại Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, TP Thanh Hóa: 01 viên chức

- 01 NCV NC Di truyền chọn giống cây trồng có trình độ Kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Chọn giống cây trồng.

5. Trung tâm Sâm và dược liệu Tp Hồ Chí Minh: 09 viên chức

- 02 NCV NC Dược lý sinh hóa có trình độ Dược sỹ đại học trở lên;

- 02 NCV NC Phân tích tiêu chuẩn có trình độ Dược sỹ đại học trở lên;

- 02 NCV NC Tài nguyên dược liệu có trình độ Kỹ sư Lâm học trở lên;

- 01 NCV Khoa học cây trồng/Di truyền chọn giống cây trồng có trình độ Kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Nông học/Khoa học cây trồng/ Khoa học cây dược liệu/Chọn giống cây trồng…;

- 01 Kế toán viên có trình độ Đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính/Kinh tế - Kế toán trở lên;

     -  01 Chuyên viên về quản trị vật tư/Hành chính có trình độ Kỹ sư/Cử nhân Điện/Cơ khí/Hóa học/Dược sĩ/Luật/Hành chính/Nội vụ/YTCC trở lên.

II. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

  • Hình thức tuyển dụng: xét tuyển viên chức

  • Nội dung xét tuyển:

+ Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển.

+ Vòng 2: Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

III. Điều kiện dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển vào làm viên chức Viện Dược liệu phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển và có đủ các điều kiện sau đây:

  •  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  •  Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

  •  Có đủ sức khỏe để đảm bảo công việc theo quy định;

  • Có văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học: Tiếng Anh bậc 2 (A2) được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 và Chứng chỉ tin học cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

Mỗi thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức phải nộp trực tiếp 01 (bộ) hồ sơ gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu Nghi định 115/2020/NĐ_CP (download tại địa chỉ:vienduoclieu.org.vn);

2. Bản sao các văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Nếu có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và có chứng nhận văn bằng tại Cục Quản lý chất lượng, Bộ GĐ&ĐT;

3. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

4. Bản sao công chứng giấy khai sinh;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng trong thời hạn 06 tháng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

V. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí xét tuyển

-  Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Lệ phí tuyển dụng: từ ngày 12/3/2021 đến 16h30 ngày 12/4/2021  (từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí xét tuyển:

 + Phòng Tổ chức hành chính - Viện Dược liệu, số 3B Quang Trung, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội. ĐT:024 3824 9837.

+ Trung tâm Sâm &DL TP. Hồ Chí Minh, 41 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: 0838292646

      - Lệ phí xét tuyển: 500.000đ (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Nộp tại Phòng Tài chính kế toán Viện Dược liệu.

                                                                                                VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Minh Khởi (đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

                                                                    ................... ,... ngày.... tháng.... năm 2021                   

 

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

__________

 

Vị trí dự tuyển(1): .......................................................................

Đơn vị dự tuyển(2): ....................................................................

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 

 

Họ và tên: .........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................... Nam(3)   □ Nữ □

Dân tộc: ........................... Tôn giáo: ................................................................

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ................ Ngày cấp: ....... Nơi cấp: ...........

Số điện thoại di động để báo tin: .......................... Email: ..................................

Quê quán: ............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ................................................................................

Tình trạng sức khoẻ: ...................., Chiều cao: .................., Cân nặng: ........... kg

Thành phần bản thân hiện nay: ...........................................................................

Trình độ văn hoá: ................................................................................................

Trình độ chuyên môn: .........................................................................................

 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

 

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội.......)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIITHÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

 

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

 

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ...............................................................................

Miễn thi tin học do: ....................................................................................

 

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

 

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ:..............................................................................

 

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

 

 

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)