Tin tức

Viện Dược liệu: Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Thị Phương

Đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây Gối hạc (Leea rubra Blume họ Gối hạc Leeaceae)”

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 62.72.04.06

 

 

 

NCS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:    14 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2016

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:       Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                            Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

(Nguồn tin: )