Tin tức

Viện Dược liệu: Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở loài Belamcanda chinensis (L.) DC. thu hái tại Việt Nam

Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

 

 

Đề tài:  Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Belamcanda chinensis (L.) DC. thu hái tại Việt Nam”

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 972.02.06

 

 

 

NCS. BÙI THỊ BÌNH

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:    8 giờ 30 ngày 22 tháng 10 năm 2018

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:       Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                                Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội  

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)