Tin tức

Viện Dược liệu làm việc với Vườn QG Bidoup - Núi Bà

 

Ngày 23 tháng 12 năm 2021, đoàn công tác của Viện Dược liệu do PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi, Viện trưởng Viện Dược liệu dẫn đầu đã có buổi làm việc với ông Lê Văn Hương - Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà và các cán bộ Ban Giám đốc của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi, phối hợp nghiên cứu điều tra, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu tại khu vực Tây Nguyên. Hợp tác xúc tiến để xây dựng vườn bảo tồn và phát triển cây thuốc quốc gia đại diện vùng Tây Nguyên. Phối hợp triển khai đề tài bảo tồn các loài cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm và có giá trị kinh tế tại vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Tuyển chọn những đối tượng cây dược liệu tiềm năng có nhu cầu cao trên thị trường để xây dựng các đề tài/dự án các cấp về lĩnh vực tài nguyên dược liệu, bảo tồn và phát triển dược liệu. Phối hợp trong công tác đào tạo và chuyển giao về chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực dược liệu, y học cổ truyền… Cùng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực dược liệu, y học cổ truyền và bảo tồn đa dạng sinh học.

Lễ Ký kết hợp tác với Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)