Tin tức

Viện Dược liệu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 31/12/2021, Viện Dược liệu tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có Ban giám đốc, trưởng các đơn vị và chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện.

PGS.TS. Phạm Thanh Huyền – Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết của Đảng bộ

TS. Hoàng Diệu Linh – Phó phòng Khoa học đào tạo đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Thanh Huyền – Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết của Đảng bộ. TS. Hoàng Diệu Linh – Phó phòng Khoa học đào tạo đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tính đến ngày 30/11/2021, toàn Viện có 214 viên chức và hợp đồng lao động, trong đó  viên chức là 176 người; hợp đồng 68: 18 người; hợp đồng lao động: 23 người. Tổng số Đảng viên: 53, trong đó có 3 đảng viên dự bị.

Nhìn chung năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Đảng bộ Viện Dược liệu vẫn duy trì ổn định về tổ chức, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Viện. Các cán bộ và đơn vị trực thuộc Viện đã nỗ lực khắc phục những khó và triển khai tất cả các hoạt động của Viện đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra năm 2021. Trong suốt thời gian diễn ra dịch Covid-19, các cán bộ Viện Dược liệu đã thực hiện công tác phòng chống dịch theo đúng quy định của ban chỉ đạo phòng dịch, nỗ lực cùng nhân dân trên địa bàn phòng chống dịch Covid-19. Tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh, mặc dù phải làm việc trong điều kiện giãn cách, tuy nhiên các cán bộ đều nỗ lực, cố gắng đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN các cấp. Một số nhiệm vụ không thể triển khai công thực địa do ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng đã được cơ quan quản lý cho phép kéo dài thời gian thực hiện theo đúng quy định. Về nhiệm vụ KHCN: Năm 2021 Viện đã triển khai 214 nhiệm vụ KHCN các cấp trong đó: 20 đề tài/ dự án cấp Quốc gia (12 đề tài chủ trì, 08 đề tài phối hợp); 12 đề tài cấp bộ, 24 đề tài/dự án cấp sở (16 đề tài chủ trì, 08 đề tài phối hợp); 130 đề tài cơ sở, nhiệm vụ thường xuyên, 26 dự án chuyển giao khoa học công nghệ. Nghiệm thu 26 nhiệm vụ KHCN các cấp, trong đó: 4 nhiệm vụ cấp quốc gia, 01 nhiệm vụ Bộ Y tế, 02 nhiệm vụ cấp tỉnh/thành phố, 20 nhiệm vụ cấp viện. Về sản phẩm Khoa học công nghệ: 37 sản phẩm loại 2 (quy trình công nghệ, TCCS) được ban hành tại Viện Dược liệu; công bố 121 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, trong đó, công bố trong nước là 97 và công bố quốc tế là 24. Năm 2021, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ được triển khai tại nhiều đơn vị, góp phần hoàn thiện và ổn định bộ máy quản lý tại các đơn vị trực thuộc của Viện. Viện đang chuyển đổi tích cực nhằm sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức để phù hợp với Nghị định 120/2020/NĐ-CP; Công tác kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện (13/4/1961 – 13/4/2021) được triển khai ở nhiều nội dung công việc và đang gấp rút hoàn thiện. Các công tác khác của Viện đều hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng ghi nhận các thành tích của Viện đã đạt được trong năm 2021 đồng thời tuyên dương các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp quan trọng trong công tác của Viện, đặc biệt trong tình hình dịch Covid đang diễn ra phức tạp như hiện tại. Trên tinh thần trao đổi, thảo luận, đóng góp cho sự phát triển của Viện, Viện trưởng đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cán bộ viên chức đại diện cho các khoa, phòng, trung tâm, các đơn vị trực thuộc Viện đồng thời cũng đề ra những yêu cầu để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Viện trong thời gian tới như: tiếp tục kiện toàn Ban Giám đốc và đội ngũ lãnh đạo quản lý của các đơn vị; cải tiến quy trình phê duyệt đề tài; quyết liệt hơn nữa trong công tác tự chủ với một số đơn vị, cải cách các phòng quản lý, thực hiện cơ chế một cửa, đưa ra cơ chế để khuyến khích, tạo động lực cho các cán bộ viên chức trong viện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn đời sống xã hội/doanh nghiệp; tăng cường xã hội hóa sản phẩm khoa học để nâng cao nguồn thu bằng nhiều hình thức như phát hành ấn phẩm, cung cấp thông tin khoa học, dịch vụ khoa học công nghệ từ đó nâng cao đời sống cho người lao động. Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Viện và triển khai đồng bộ tại các đơn vị, thích ứng với tình hình dịch bệnh và yêu cầu phát triển. Trong phong trào thi đua năm 2021, có 09 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 08 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 25 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 141 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 20 cá nhân được tuyên dương. Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2022-2023.

ThS. Đỗ Thị Phương - Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính giải đáp các ý kiến đống góp cho Hội nghị

Tại Hội nghị, Viện trưởng cũng nêu rõ trọng tâm công tác năm 2022 là nâng cao chất lượng nguồn lực; đầu tư trọng điểm, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; tăng nguồn thu cho Viện; sửa đổi, bổ sung các quy chế và mong muốn toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Viện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phát huy tối đa khả năng của bản thân, phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban chức năng với các đơn vị chuyên môn, các đoàn thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)