Tin tức

Viện Dược liệu và Trường Đại học Đà Lạt ký kết hợp tác

(LĐ online) - Chiều 23/12, tại Trường Đại học Đà Lạt (DLU) và Viện Dược liệu (NIMM) thuộc Bộ Y tế đã chính thức ký hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với sự có mặt của PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi - Viện trưởng NIMM; PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng - Phó hiệu trưởng DLU cùng các phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ của hai đơn vị…
 
Lễ ký kết thỏa thuận giữa Viện Dược liệu và Trường Đại học Đà Lạt
 
Sau khi trao đổi khái quát một số nét khái quát về thế mạnh, kết quả hoạt động của hai đơn vị, hai bên đã thống nhất thỏa thuận ký kết với mục tiêu hợp tác là: Viện Dược liệu và Trường Đại học Đà Lạt cùng hợp tác dựa trên tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và các hoạt động liên quan khác để cùng phát triển dược liệu và nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ dược liệu tại khu vực Tây Nguyên.
 
Theo đó, nội dung hợp tác bao gồm: Về khoa học - công nghệ, phối hợp điều tra, đánh giá, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu có giá trị ở vùng Tây Nguyên. Lựa chọn những đối tượng cây dược liệu tiềm năng có nhu cầu cao trên thị trường trong nước và có tiềm năng xuất khẩu, để phối hợp nghiên cứu và phát triển tại tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh vùng Tây Nguyên. Xây dựng các đề tài/dự án các cấp về lĩnh vực nghiên cứu phát triển dược liệu và phát triển sản phẩm từ dược liệu cho vùng Tây Nguyên. Về đào tạo, phối hợp trong công tác đào tạo và chuyển giao về chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực dược liệu, y học cổ truyền…
 
Hai bên cũng thống nhất cùng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực dược liệu, y học cổ truyền… Đồng thời, cùng trao đổi, phối hợp và hỗ trợ để xúc tiến xây dựng và phát triển Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Tây Nguyên thuộc Viện Dược liệu tại tỉnh Lâm Đồng (trước mắt NIMM đề xuất văn phòng đặt tại Trường Đại học Đà Lạt). 
 
NIMM và DLU cũng thỏa thuận hợp tác này là cơ sở pháp lý khung để triển khai thực hiện chương trình hợp tác giữa hai bên về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực để phát triển dược liệu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 
 
M.ĐẠO

(Nguồn tin: Lâm Đồng online)