Tin tức

Viện Dược liệu và Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ký kết hợp tác

Chiều 20/4/2022, Viện Dược liệu (NIMM) thuộc Bộ Y tế và Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (FSIH) đã chính thức  thức ký hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo. Tham dự lễ ký kết hợp tác về phía Viện Dược liệu có PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi - Viện trưởng NIMM; GS.TS. Võ Đại Hải - Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (họp online), TS. Ngô Văn Cầm - Quyền Viện trưởng FSIH cùng đại diện cán bộ chủ chốt các Trung tâm, Trạm, Phòng của hai đơn vị.

Theo đó, nội dung hợp tác bao gồm: Về khoa học - công nghệ: Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu điều tra, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu tại khu vực Tây Nguyên; Nghiên cứu xây dựng các mô hình bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững lâm sản ngoài gỗ, trong đó chú trọng các loài cây dược liệu có giá trị kinh tế cao để phát triển dược liệu dưới tán rừng, sản xuất quy mô công nghiệp, du lịch sinh thái… phục vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Xây dựng các đề tài/dự án các cấp về lĩnh vực tài nguyên dược liệu, bảo tồn và phát triển dược liệu tại khu vực Tây Nguyên; Tư vấn kỹ thuật và chuyển giao quy trình khai thác, nhân giống, trồng, chăm sóc, chế biến theo GACP-WHO và nghiên cứu phát triển sản phẩm từ các loài cây dược liệu có tiềm năng phát triển tại khu vực Tây Nguyên; quy trình sản xuất các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu thế mạnh của địa phương, theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường. Về đào tạo, phối hợp trong công tác đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực đánh giá nguồn tài nguyên, bảo tồn nguồn gen và bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất giống, xây dựng quy trình khai thác và trồng cây dược liệu theo GACP-WHO, phát triển sản phẩm từ dược liệu và đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, dược liệu, y học cổ truyền.

Một số hình ảnh tại Lễ Ký kết

Hai bên cũng thống nhất cùng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực dược liệu, y học cổ truyền và bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, cùng trao đổi, phối hợp và hỗ trợ để xúc tiến xây dựng và phát triển Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Tây Nguyên thuộc Viện Dược liệu tại tỉnh Lâm Đồng.

NIMM và (FSIH)  cũng thỏa thuận hợp tác này là cơ sở pháp lý khung để triển khai thực hiện chương trình hợp tác giữa hai bên về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực để phát triển dược liệu giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

tResourceLoader>