Văn bản của Viện

Đính chính thời gian nhận hồ sơ thi tuyển viên chức Viện Dược liệu năm 2017 của Thông báo tuyển dụng

BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                       THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (Website: vienduoclieu.org.vn)

Viện Dược liệu - Bộ Y tế

Đính chính thời gian nhận hồ sơ thi tuyển viên chức Viện Dược liệu năm 2017

 

-  Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/7/2017 đến 17h00 ngày 28/7/2017

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính – Viện Dược liệu, số 3B Quang Trung, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.   ĐT: 024 8249837

                                                                                                VIỆN TRƯỞNG

                                                                                              Nguyễn Minh Khởi

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                               

(Nguồn tin: Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Dược liệu)