Văn bản của Viện

Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện Dược liệu ngày 20/7/2023

Nội dung chi tiết đính kèm.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)