Văn bản của Viện

Quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Chương trình đào tạo tiến sĩ Dược học mã ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền và Dược lý - Dược lâm sàng

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)