Văn bản của Viện

Thông báo xét tuyển đặc cách năm 2018

BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      Hà Nội, ngày 12   tháng 3 .năm 2018

                               

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH NĂM 2018

Viện Dược liệu - Bộ Y tế

Cần tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách vào các vị trí:

-    01 vị trí Nghiên cứu viên có trình độ Tiến sĩ sinh học, có kinh nghiệm công tác trên 5 năm, làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội;

-    01 vị trí Kỹ sư có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành điện/cơ khí/ hóa; có kinh nghiệm công tác trên 10 năm, làm việc tại Phòng Quản trị Vật tư TBYT.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

  1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức);
  2. Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
  3. Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Nếu có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và Bản Công nhận của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo;
  4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng trong thời hạn 06 tháng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

 Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Tổ chức hành chính – Viện Dược liệu, số 3B Quang Trung, Phường Tràng Tiền, 

Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.  

ĐT: 024 38249837

                                                                                                VIỆN TRƯỞNG

                                                                                    

                                                                                              Nguyễn Minh Khởi

                                                                                              

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)