Văn bản của Viện

Viện Dược liệu: Thông báo tuyển dụng 2019

          BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 1681/TB-VDL

                      Hà Nội, ngày   27   tháng  12   năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019       

(Website: vienduoclieu.org.vn)

Viện Dược liệu - Bộ Y tế

Cần tuyển dụng 38 viên chức theo hình thức xét tuyển vào các vị trí:

I. Số lượng tuyển dụng:

1. Tại Hà Nội: 20 viên chức

- Nghiên cứu viên có trình độ Dược sỹ đại học trở lên: 09 người làm việc

+ 02 NCV NC Dược lý sinh hóa làm việc tại Khoa Dược lý sinh hóa;

+ 01 NCV NC Phân tích tiêu chuẩn làm việc tại Khoa Hóa phân tích tiêu chuẩn;

+ 01 NCV NC Chiết tách phân lập hoạt chất làm việc tại Khoa Hóa thực vật;

+ 01 NCV NC Quy trình công nghệ chiết xuất làm việc tại Khoa Công nghệ chiết xuất;

+ 03 NCV NC Bào chế và chế biến làm việc tại Khoa Bào chế - Chế biến;

+ 01  NCV NC Tài nguyên dược liệu làm việc tại Khoa Tài nguyên dược liệu.

- Nghiên cứu viên có trình độ Kỹ sư/Cử nhân hóa học/Hóa dược/Kỹ thuật hóa học trở lên: 03  người làm việc

+ 01 NCV NC Quy trình công nghệ chiết xuất làm việc tại Khoa Công nghệ chiết xuất, có trình độ Kỹ sư/Cử nhân Hóa học/Kỹ thuật hóa học trở lên;

+ 01 NCV NC Chiết tách phân lập hoạt chất làm việc tại Khoa Hóa thực vật, có trình độ Cử nhân Hóa học trở lên;

+ 01 NCV NC Phân tích tiêu chuẩn làm việc tại Khoa Hóa Phân tích tiêu chuẩn, có trình độ Cử nhân Hóa học trở lên.

- Nghiên cứu viên có trình độ Cử nhân sinh học/Công nghệ sinh học trở lên: 03 người làm việc

+ 01 NCV NV Tài nguyên dược liệu làm việc tại Khoa Tài nguyên dược liệu;

02 NCV NV Công nghệ sinh học làm việc tại Trung tâm nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu quốc gia.

- Nghiên cứu viên có trình độ Kỹ sư nông học trở lên: 03 người làm việc

02 NCV NC Khoa học cây trồng làm việc tại Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, có trình độ kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Khoa học cây trồng/Nông hóa thổ nhưỡng;

- 01 NCV NC bảo quản sau thu hoạch làm việc tại Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, có trình độ kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Bảo quản chế biến/Công nghệ sau thu hoạch.

- Kỹ sư điện/cơ khí có trình độ Kỹ sư/Cử nhân Điện/Cơ khí/Hóa học trở lên: 01 người làm việc tại phòng Quản trị vật tư- thiết bị Y tế.

- Chuyên viên về quản trị vật tư có trình độ Kỹ sư/Cử nhân Điện/Cơ khí/Hóa học/Dược sĩ trở lên: 01 người làm việc tại phòng Quản trị vật tư- thiết bị Y tế.

2. Tại Trạm Nghiên cứu trồng cây thuốc Tam Đảo, Thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc: 02 viên chức

- 01 NCV NC Di truyền chọn giống cây trồng có trình độ Kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng;

- 01 NCV NC Khoa học cây trồng có trình độ Kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Khoa học cây trồng.

3. Tại Trạm Nghiên cứu trồng cây thuốc SaPa, Thị trấn SaPa, Lào Cai: 02 viên chức

- 02 NCV NC Khoa học cây trồng/Di truyền chọn giống cây trồng có trình độ Kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Khoa học cây trồng/Di truyền chọn giống cây trồng.

4. Tại Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ: 05 viên chức

- 01 NCV NC Tài nguyên dược liệu có trình độ Kỹ sư Lâm nghiệp trở lên, chuyên ngành Lâm sinh;

- 01 NCV NC bảo quản sau thu hoạch có trình độ Kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Bảo quản chế biến;

- 03 NCV NC Di truyền chọn giống cây trồng/Khoa học cây trồng có trình độ Kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Di truyền chọn giống cây trồng/Khoa học cây trồng.

5. Trung tâm Sâm và dược liệu Tp Hồ Chí Minh: 09 viên chức

     - 01 NCV NC Dược lý sinh hóa có trình độ Dược sỹ đại học trở lên;

     - 01 NCV NC Dược lý sinh hóa có trình độ Cử nhân Sinh học/Công nghệ sinh học       trở lên;

    - 01 NCV NC Chiết tách phân lập hoạt chất có trình độ Kỹ sư/Cử nhân Hóa học trở lên;

- 02 NCV NC Tài nguyên dược liệu có trình độ Kỹ sư Quản lý tài nguyên thiên nhiên/Lâm nghiệp trở lên, chuyên ngành Quản lý tài nguyên/Lâm sinh;

- 02 NCV NC Khoa học cây trồng có trình độ Kỹ sư Nông học trở lên, chuyên ngành Nông học/Trồng trọt/Khoa học cây trồng/Di truyền chọn giông cây trồng;

-  01 Kế toán viên có trình độ Đại học Kế toán –Tài chính trở lên;

-  01 Chuyên viên về quản trị vật tư có trình độ Kỹ sư/Cử nhân Điện/Cơ khí/Hóa học/Dược sĩ trở lên.

II. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

  • Hình thức tuyển dụng: xét tuyển viên chức

  • Nội dung xét tuyển:

+ Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển.

+ Vòng 2: Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

III. Điều kiện dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển vào làm viên chức Viện Dược liệu phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển và có đủ các điều kiện sau đây:

  •  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  •  Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

  •  Có đủ sức khỏe để đảm bảo công việc theo quy định;

  • Có văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học: Tiếng Anh bậc 2 (A2) được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 và Chứng chỉ tin học cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

Mỗi thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức phải nộp trực tiếp 01 (bộ) hồ sơ gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (nhấn vào đây để tải về nội dung đính kèm);

2. Bản sao các văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Nếu có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và có chứng nhận văn bằng tại Cục Quản lý chất lượng, Bộ GĐ&ĐT;

3. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

4. Bản sao công chứng giấy khai sinh;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng trong thời hạn 06 tháng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

V. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí xét tuyển

-  Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Lệ phí tuyển dụng: từ ngày 02/01/2020 đến 16h30 ngày 12/02/2020  (từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí xét tuyển:

 + Phòng Tổ chức hành chính - Viện Dược liệu, số 3B Quang Trung, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội. ĐT:024 3824 9837.

+ Trung tâm Sâm &DL TP. Hồ Chí Minh, 41 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: 0838292646

      - Lệ phí xét tuyển: 500.000đ (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Nộp tại Phòng Tài chính kế toán Viện Dược liệu.

                                                                                                VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                    

                                                                                         Nguyễn Minh Khởi (Đã ký)

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)