• Không có ảnh
    Công đoàn cơ sở Viện Dược liệu phát động Ngày Hội hiến máu năm 2024 “Hiến giọt máu đào, Trao đời sự sống” chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024)
    23/02/2024
  • Không có ảnh
    Chi bộ Khối Chức năng Viện Dược liệu tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới
    19/02/2024