• Không có ảnh
  Viện Dược liệu: Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Văn Lĩnh
  18/09/2020
 • Không có ảnh
  Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hà Thị Thanh Hương
  14/09/2020
Lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sỹ (1979-2019)
60 năm thành lập Viện Xem tất cả >>
 • Không có ảnh
  Công đoàn cơ sở Viện Dược liệu phát động cuộc thi "Đi bộ vì sức khỏe mỗi người năm 2020" chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  02/01/2020