Đào tạo

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ dược học của NCS. Đinh Thị Thanh Thủy

BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU

 

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC

 

Viện Dược liệu tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Dược học cho NCS Đinh Thị Thanh Thủy

Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây giảo cổ lam quả dẹt (Gynostemma compressum X. X. Chen & D.R. Liang)

Chuyên ngành: Dược liệu - Dược học cổ truyền                         Mã số: 9720206

Thời gian: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm:  Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu, số 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm tới dự./.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)