Đào tạo

Thông báo buổi bảo vệ luận án cấp Viện về loài Belamcanda chinensis (L.) DC. thu hái tại Việt Nam - NCS. Bùi Thị Bình

Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện 

 

Đề tài:  “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Belamcanda chinensis (L.) DC. thu hái tại Việt Nam

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 9720206

 

NCS. BÙI THỊ BÌNH

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:      8 giờ 30 ngày 20 tháng 02 năm 2019

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:        Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                             Số 3B Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)