Đào tạo

Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện về cây thạch tùng đuôi ngựa của NCS. Đoàn Thị Hường

Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện

 

Đề tài:  “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng theo hướng điều trị bệnh Alzheimer của loài Thạch tùng đuôi ngựa (Huperzia phlegmaria (L.) Rothm.)”.

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 9720206

 

NCS. Đoàn Thị Hường

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN: 8 giờ 30 ngày 15 tháng 7 năm 2021

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:       Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                            Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)