Đào tạo

Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện về loài Viễn chí hoa vàng

Đề tài:  “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Viễn chí hoa vàng Polygala arillata Buch.-Ham. ex D. Don, họ Viễn chí (Polygalaceae)”

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 9720206

 

 

 

NCS. ĐOÀN THÁI HƯNG

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:      8 giờ 30 ngày 21 tháng 6 năm 2019

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:        Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                             Số 3B Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)