Đào tạo

Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở về cây Phong quỳ Sa Pa - NCS. Hà Thị Thanh Hương

Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

 

 

Đề tài:  Nghiên cứu về thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Phong quỳ Sapa (Anemone chapaensis Gapnep., Ranunculaceae)”

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 972.02.06

 

 

 

NCS. HÀ THỊ THANH HƯƠNG

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN:         8 giờ 30 ngày 18 tháng 10 năm 2019

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:           Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                                 Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

Tags: Thông báo