Đào tạo

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Văn Lĩnh về cây Tiên hạc thảo

Tóm tắt luận án, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Việttải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Anh, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Việt, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Anh, tải file tại đây.

 

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)