Đào tạo

Viện Dược liệu: Thông báo Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Dược học - NCS. Hoàng Thị Diệu Hương

BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU

 

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC

 

Viện Dược liệu tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Dược học cho NCS. Hoàng Thị Diệu Hương

Tên luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Chùa dù (Elsholtzia penduliflora W. W. Smith)

Chuyên ngành: Dược liệu - Dược học cổ truyền Mã số: 9720206

Thời gian: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2022.

Địa điểm:  Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu, số 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm tới dự./.

(Nguồn tin: Vien Duoc lieu)