Đào tạo

Viện Dược liệu: Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Dược học

BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU

 

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC

 

Viện Dược liệu tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Dược học cho NCS Phạm Thị Lan

Tên luận án: Nghiên cứu tác dụng chống đái tháo đường của lá cây xấu hổ (Mimosa pudica L.) trên thực nghiệm

Chuyên ngành: Dược lý - Dược lâm sàng                        Mã số: 9720205

Thời gian: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm:  Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu, số 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm tới dự./.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)