Đào tạo

Viện Dược liệu: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án và thông tin luận án của NCS. Trần Thị Thu Hiền về thành phần hóa học và tác dụng kháng ung thư của thân lá cây Củ dòm

Thông tin Luận án như sau:

Tóm tắt luận án, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Việt, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Anh, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Việt, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Anh, tải file tại đây.

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)