Đào tạo

Viện Dược liệu: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án và thông tin luận án của NCS. Trần Văn Quang về loài Viễn chí ba sừng thu hái ở Sa Pa, Lào Cai

 

Tóm tắt luận án, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Việt, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Anh, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Việt, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Anh, tải file tại đây.

Toàn văn Luận án, tải file tại đây.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)