Đào tạo

Viện Dược liệu: Thông báo bảo vệ Luận án tiến sĩ dược học của NCS. Nguyễn Thị Hồng Anh: "Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng chống viêm của loài tỏa dương (Balanophora laxiflora Hemsl.)"

BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU

 

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC

 

Viện Dược liệu tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Dược học cho NCS Nguyễn Thị Hồng Anh

Tên luận án: “Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng chống viêm của loài tỏa dương (Balanophora laxiflora Hemsl.)”

Chuyên ngành: Dược liệu - Dược học cổ truyền                       Mã số: 9720206

Thời gian: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2022.

Địa điểm:  Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu, số 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm tới dự./.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)